“Thi det store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv, og det kan ethvert menneske, når han vil det.”  Søren Kierkegaard 

Livet kommer ikke med en brugsanvisning. Vi kan have en forventning til os selv om, at vi skal kunne finde ud af at leve ‘rigtigt’ uden at have svært ved det. Når vi så oplever at have problemer eller uhensigtsmæssige følelser og reaktioner, kan vi tro, at det er vores fejl. Vi burde jo lykkes med det gode liv uden fodfejl.

Som psykolog er det mit arbejde at hjælpe dig til at skabe det liv, du ønsker. Vi kan se på, hvad det er for mekanismer, der forhindrer dig, og vi kan finde veje til at ændre de negative mønstre, der er opstået i dit liv. Jeg er specialiseret i kognitiv terapi, men jeg bruger også tiltag fra andre psykologiske retninger. Vi skal bruge det, der virker for dig.

Personlig udvikling

Man kan blive bedre til at have det godt, til at værdsætte det liv, man lever, og den person, man er. Det er ikke nemt arbejde, men det er spændende. Vær ambitiøs på din lykke, og nysgerrig på dig selv.

Kognitiv terapi

Psykologi er et felt i rivende udvikling. Vi lærer hele tiden mere om de mekanismer, der spiller ind på menneskers trivsel og adfærd. Der er omfattende forskning i, hvordan vores sind fungerer, hvordan psykisk lidelse opstår, og hvordan vi bedst bekæmper lidelse og negative reaktionsmønstre. Der er god evidens for, at kognitiv terapi er en effektiv behandlingsform for en lang række lidelser. Om kognitiv terapi

Mindfulness

Mindfulness handler om at være tilstede her og nu. Det er træning i at vælge, hvor din opmærksomhed skal være henne, og det er roen til at kunne observere dit sind og lære dine måder at opfatte og reagere at kende. Om mindfulness

Metakognitiv terapi og ACT

Metakognitiv terapi er et navn for en udvikling af den kognitive adfærdsterapi. En terapeutisk tilgang, der har meget tilfælles med metakognitiv terapi, er Acceptance and Commitment Therapy, der ligesom metakognitiv terapi arbejder med ændre forholdet til de negative reaktionsmønstre og bruge energien på at skabe et meningsfuldt og værdibaseret liv. Om metakognitiv terapi og ACT