Social angst

Ubehag ved andres opmærksomhed

Hvis man har social angst, kan det at være blandt andre mennesker være udmattende. Oplevelsen af, at andre er opmærksomme på en, kan være stærkt ubehagelig. Ofte er der tanker om, at man virker mærkelig, og at andre mennesker synes dårligt om en. Så man trækker sig i baggrunden eller bliver væk fra sociale sammenhænge. Social angst kan også være fokuseret på det at tage ordet foran andre. Selv small talk til en fest kan virke uoverkommeligt.

Hvis social angst udvikler sig, kan den gøre det ubehageligt at være offentlige steder med mange mennesker, eller steder, hvor man er lukket inde sammen med fremmede. Bussen, toget, elevatoren og supermarkedskøen bliver steder, man ikke har lyst til at være, og man vil ofte gå langt for at undgå dem. Livet bliver levet på angstens præmisser.

Hvorfor får man social angst?

Social angst har ofte en lang forhistorie. Man kan have haft den med sig, fra man var helt lille, eller den kan være kommet i løbet af skoletiden. Den har rod både i opfattelsen af andre og af en selv. Det kan være, at det på et tidspunkt måske var en nødvendig strategi at beskytte sig mod negative signaler fra andre mennesker at undgå at blive bemærket. Men man har holdt fast i den strategi, også selvom den ikke længere er hverken nødvendig eller hjælpsom, og nu skader den i stedet for at hjælpe.

Social angst kan behandles

Man kan komme til at leve et liv uden social angst. I terapien kan vi arbejde med den måde, du opfatter både dig selv og andres måde at se dig på. Du kan lære at have et mere realistisk billede af, hvad der foregår i andres tanker. Vi arbejder også med konstruktive måder at reagere på i sociale sammenhænge, så du bliver bedre klædt på til at være sammen med andre på en god måde. Og langsomt øver vi at bruge de nye redskaber i det virkelige liv, så du bliver vant til at være i sociale situationer med en mere realistisk og rolig indstilling.