ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en behandlingstilgang, der trækker på både kognitiv adfærdsterapi og mindfulness. ACT handler i høj grad om at give slip på at skulle kontrollere følelser og tanker og i stedet bruge energien på at engagere sig fremadrettet i det, der er væsentligt for dig og som skaber det liv, du ønsker.

Flugten fra følelserne

Når man prøver at komme af med følelser eller tanker, gør man dem vigtige. Man skaber et negativt, men ofte stærkt forhold til tankerne og følelserne og de situationer, hvor de optræder. Derved gør man det faktisk sværere at ændre reaktionerne. Vi kan ende i en negativ spiral, hvor følelserne bliver mere intense, og vi derfor kæmper hårdere med dem, hvilket igen gør følelserne vigtigere og stærkere. Vi kan ende med at føle os hjælpeløse og prisgivet vore egne reaktioner, og det gør os ekstra sårbare.

Hvordan bruger man ACT?

I ACT arbejder vi med at skabe en distance til reaktionerne. Du er ikke dine tanker og følelser, du har tanker og følelser, og der er mulighed for at observere dem fra et mere neutralt sted, så du kan vælge at handle på en anden måde. Vi kan arbejde med den betydning, situationer og reaktioner har for dig, så det ikke blive automat-piloten, der bestemmer. Sammen vil vi undersøge, hvordan du ønsker, at dit liv skal være, hvilke værdier og mål du har, så du kan lade dem være bestemmende for, hvordan du er i verden. Vi vil prøve at finde konkrete handlinger, du kan bruge i din dagligdag, så den bliver styret af det, der er vigtigt for dig.

Lev et fuldt liv

Et lykkeligt og meningsfuldt liv omfatter også de svære følelser og oplevelser. Hvis vi tør opleve livet fuldt ud, har vi nemmere ved at håndtere de udfordringer, vores liv som menneske byder os.