Stress

Mange typer stress

Det er en forsimpling at tale om stress som én ting. Der er så mange forskellige situationer, der kan føre til en stressreaktion, og selve reaktionen kan også optræde på mange forskellige måder. Nogle oplever kraftige fysiske symptomer, som om deres krop prøver at råbe dem op. Nogle bliver ængstelige for ting, de før tog mere roligt. Nogle taber troen på sig selv og på livet og udvikler depressive reaktionsmønstre. Andre oplever at blive irritable eller miste glæden ved det, der ellers plejer at give ro og tilfredshed.

Hvad kan man gøre ved stress?

Stressbehandlingen afhænger af typen og længden af stress. Nogle gange er der behov for en slags psykisk førstehjælp, hvor der hurtigt skal ske væsentlige forandringer. Andre gange er det mere små justeringer, der er brug for, så der er bedre balance i dagligdagen. Stressbehandling indebærer både, at man arbejder med sin egen måde at tænke og reagere på, og men samtidig også prøver at sikre bedre rammer for sin trivsel i forhold til arbejde, pligter og krav til sig selv.

Kognitiv terapi og mindfulness

Kognitiv terapi hjælper til at identificere de situationer, der skaber mest stress, og til at udforske den opfattelse af situationen, os selv og de krav, der stilles. Vi træner nye måder at reagere på, og vi finder veje til at gøre forandringerne varige.

Mindfulness er konkret træning i at holde dit fokus på det nu, du er i, og til at give slip på bekymringer og fortrydelser. Samtidig giver meditation en fysisk afstressning, så krop og sind kommer ned i gear.

Det handler om at skabe bæredygtighed i livet, så det hele ikke bare handler om at leve op til krav og forventninger, men i stedet også får rum til at tage vare på sig selv, sin krop og sin lyst til livet.