Kognitiv terapi

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at have god effekt på en lang række psykiske lidelser og problemstillinger, bl.a. i forhold til angst, depression, stress, vægttab og selvværd. Kognitiv terapi tager udgangspunkt i de tankemønstre, der spiller ind på vores følelser og handlinger. Vi undersøger, hvilken fortolkning af situationen, der fører til en negativ reaktion, hvad det betyder for vores måde at tænke, føle og handle på. I kognitiv terapi er fokus mere på nutiden end på fortiden, men det betyder ikke, at vi ikke også taler om fortiden. Det er ofte meningsfuldt at forstå, hvor vores reaktionsmønstre kommer fra, og hvilke oplevelser, der har forstærket dem. Det er ofte også vigtigt for at forstå, hvorfor vores reaktioner kan være meget voldsomme. Vi skal se på, hvordan vi opfatter situationer, men også hvordan vi ser på os selv, når det sker. Vi lægger tit betydninger ind i en situation, som måske ikke hører hjemme der, og det gør det svært at håndtere situationen på en god måde. Når vi har et godt billede af, hvad det er, der sker i de svære situationer, kan vi begynde at arbejde med at ændre tingene.

Hvordan foregår det?

I kognitiv terapi bruger vi konkrete redskaber til at bearbejde og ændre de tanker, der opstår i situationen, og vi lærer at distancere os fra de tanker, vi har, så de ikke styrer. Vi træner evnen til at finde alternative måder at se situationen på, og med de nye tanker ændres langsomt også de følelser og impulser, vi oplever. Adfærdsdelen af kognitiv terapi er meget vigtig, for hvis ikke indsigten bliver til handling, sker der sjældent den store handling. Vi undersøger nye handlemuligheder og måder at øve dem på, så der er alternativer til den uhensigtsmæssige måde at håndtere situationen på. De nye handlinger skal ofte trænes nogle gange, før de bliver nemme at bruge, så vi finder måder, du kan øve dig i at handle anderledes.
Du kan læse mere om kognitiv terapi her: https://beckinstitute.org/get-informed/what-is-cognitive-therapy/