Selvværd

Hvad er selvværd?

Selvværd er ikke en ressource, det er en indstilling, du har til dig selv. Vi har alle sammen en indre fortælling om, hvem vi er i forhold til andre. Hvor selvtillid handler om hvad vi kan, handler selvværd mere om, hvad vi er. Hvad vi kan forvente af verden, og hvad vi fortjener. Selvværd viser sig i måden, vi opfører os over for os selv på, måden vi møder andre, og især i måden, vi håndterer udfordringer og nye situationer.

Lavt selvværd

Lavt selvværd kan komme til udtryk i stort set alle dele af livet. På arbejdet vil man ofte føle sig nervøs for, om man nu gør det godt nok, også selvom man godt ved, at man er dygtig. I parforholdet vil man måske føle sig utilstrækkelig og have brug for megen bekræftelse, som alligevel ikke får en til at slappe af og stole på kærligheden. I venskaber og over for familie kan man have tendens til at være på overarbejde, og stille sig til rådighed, selvom man egentlig ikke har overskud til det. Det kan være svært at sætte grænser, og man kan føle sig overset og dårligt behandlet.

Overdrevet bekymring

Hvis man ikke har megen tiltro til sin egen værdi, bliver man nemt nervøs for, om man vil kunne klare sig i forskellige situationer. Man kan bekymre sig i timer om ting, der udefra set burde være nemme. Man kan bruge en masse energi på at gennemtænke situationer, man har været i, for at finde ud af, om man lavede fejl, om andre fik et dårligt indtryk af en, eller om andre har negative tanker om en. Ofte vil den indre kritiker også angribe en for at have lavt selvværd. Man kan kritisere sig selv for at have et for stort behov for bekræftelse, for at være for usikker, for at tænke for meget over små ting. I det hele taget for ikke at være god nok. Og så har selvværdet fået endnu et hak nedad, og spiralen kan fortsætte.

Lavt selvværd kan ændres

Du kan gøre noget ved lavt selvværd. Du behøver ikke vente på at få den eftertragtede anerkendelse fra andre. Den vigtigste mening er din egen, og den har du heldigvis indflydelse på.

Når man arbejder med selvværd, handler det ofte om at genkende de selvkritiske tanker og ‘stå af’, når de går i gang. Vi udfordrer tankerne og ser, om de har ret. Så afprøver vi andre måder at opfatte situationer på og arbejder med at fastholde dem, der fungerer.

Samtidig handler det om at blive bedre til at sætte grænser. Vi træner i at mærke, hvad du egentlig har brug for og synes er rimeligt. Og vi lærer måder at sige venligt, men effektivt fra. Og ikke mindst øver vi i at skabe en positiv måde at være i forhold til sig selv på. At værdsætte og nyde det fantastiske menneske, du er. Det er ikke nemt arbejde, men det er umagen værd.